Rozliczenie zagraniczne

ROZLICZENIA ZAGRANICZNE

Otwarcie granic Unii Europejskiej otworzyło przed nami szereg możliwości. Należy jednak pamiętać, że każdy zarabiający Polak, niezależnie od tego czy w kraju, czy poza granicami powinien rozliczyć się raz na rok z osiągniętych dochodów. Wykazanie zagranicznych dochodów i ich odpowiednie rozliczenie pozwoli uniknąć „nieprzyjemnych” spotkań z urzędami skarbowymi.

Aby nie spowodować wielokrotnego opodatkowania w różnych krajach opracowano dwa sposoby unikania podwójnego opodatkowania. W uproszczeniu można je scharakteryzować tak:

Metoda zastosowana do dochodów osiągniętych poza polską zależy od podpisanej z danym krajem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Dodatkowo należy mieć na uwadze „abolicję podatkową”, wprowadzoną ustawą z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zrównuje ona obciążenia podatkowe Polaków osiągających dochody w różnych krajach niezależnie od zastosowanej metody.