Rolnicy

Rolnicy a VAT

Działalność rolnicza nie jest działalnością gospodarczą w tradycyjnym pojęciu. Nie jest też działalnością gospodarczą w świetle Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która reguluje zasady prowadzenia działalności. Rolnictwo jest jednak uznane za działalność gospodarczą przez Ustawę o podatku od towarów i usług. Rolnicy są więc podatnikami VAT, jednak w większości korzystają ze zwolnienia od tego podatku.

Szczerze zachęcamy wszystkich rolników inwestujących we własne gospodarstwa do przechodzenia na zasady ogólne rozliczeń VAT. Zryczałtowany zwrot oferowany przez ustawę rolnikom ryczałtowym nie równoważy możliwości jakie daje rozliczanie VAT przez rolników zarejestrowanych na zasadach ogólnych. Z zebranych przez nas doświadczeń wynika, że w każdym średnim i większym gospodarstwie rozliczanie podatku VAT na zasadach ogólnych jest korzystne finansowo dla właściciela.

Jeżeli jesteś rolnikiem ryczałtowym, lub dopiero zarejestrowałeś się do VAT, a przed rejestracją zainwestowałeś w maszyny, wyposażenie gospodarstwa – zgłoś się do nas.

Znamy sposoby aby odzyskać VAT od zakupów dokonanych nawet w okresie kiedy korzystałeś z ryczałtu!

Przejrzyj faktury zakupu, nawet kilka lat wstecz i zapytaj nas czy masz szansę na odzyskanie VAT naliczonego przy tych zakupach.